Szanowni Państwo 

Zapraszamy do pobierania dokumentów koniecznych w procesie rekrutacji:

1. Formularz zgłoszenia do udziału w Projekcie

"I Ty możesz zostać przedszkolakiem" (.pdf/.docx)

2. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie

"I Ty możesz zostać przedszkolakiem" (.pdf)

3. Oświadczenie Uczestnika Projektu

"I Ty możesz zostać przedszkolakiem" (.pdf)

4. Zgłoszenie do przedszkola "Baśniowa Kraina" (.doc)

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zapytania ofertowego nr 1/BK/2017, dotyczącego wyposażenia placówki przedszkolnej dla 40 dzieci, w miejscowości Bochnia. (.pdf)

 

 

W związku z realizacją projektu pt. „I Ty możesz zostać przedszkolakiem”  w Współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR dla typów projektów: A - tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, B - rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu opartym na zasadzie rozeznania rynku na dostawcę wyposażenia sal zajęć, szatni oraz materiałów edukacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych i zabawek, dla placówki przedszkolnej, przeznaczonej dla 40 dzieci. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania oraz wzór oferty z niezbędnymi oświadczeniami, znajdują się w załączonych plikach:

1. Rozeznanie rynku na wyposażenie - sala zajęć (.pdf)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr1 (.pdf)

3. Oferta wykonawcy zał. nr 2 (.docx)

4. Szczegółowy formularz cenowy zał. nr 3 (.xlsx)

5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 4 (.docx)

6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zał. nr 5 (.docx)