Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Facebook 

Kadrę pedagogiczną Baśniowej Krainy tworzą wykształcone, kreatywne i odpowiedzialne nauczycielki, z różnym stażem pracy i o różnych osobowościach. Tworzą one ciepłą i przyjazną atmosferę, budują interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. Wszystkie mają dużą wiedzę o potrzebach rozwojowych dzieci. Umiejętnie wspierają je w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i ruchowym.

W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia profilaktyki dziecięcej, dydaktyki w zakresie nauczania początkowego, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Biorą aktywny udział w szkoleniach zawodowych, kursach metodycznych, wzbogacają swoją wiedzę na studiach.

mgr Urszula Stawiarz współwłaścicielka Baśniowej Krainy. Ukończyła Akademię Pedagogiczną w Krakowie o kierunku biologia oraz kurs kwalifikacyjny "Kadry i Zarządzanie w Oświacie". Z wykształcenia jest nauczycielką biologii i chemii. Legitymuje się tytułem nauczyciela dyplomowanego. Posiada 16 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wszystkich szczeblach edukacji nabyte podczas pracy w szkole, a także prywatnie, jako mama czwórki dzieci.W pracy jest pełna ciekawych pomysłów nakierowanych na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka.

Rok 2012 to okres "wielkich" zmian, pojawiła się pomysł otworzenia żłobka dla dzieci. Mając różne negatywne doświadczenia z opiekunkami domowymi, zastanawiałam się nad stworzeniem miejsca, gdzie Rodzice mogą zostawić małe dziecko i wiedzieć, że jest ono w dobrych rękach. Od marca 2013 roku wspólnie z wspólniczką – Marzeną Bajer rozpoczęłyśmy poszukiwania odpowiedniego miejsca dla maluszków. I udało się!!! Od czerwca rozpoczęłyśmy przygotowania, aby już we wrześniu opiekować się maluszkami. 

Marzena Bajer jestem współwłaścicielką "Baśniowej krainy" i jednocześnie absolwentką Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, gdzie na poziomie licencjatu ukończyłam kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Tematem mojej pracy był "Uczeń nauczania zintegrowanego w sieci jako cyfrowy tubylec", gdyż interesuje mnie fakt jak funkcjonuje współczesny dzieciak w otaczającej go rzeczywistości. Ważny jest rozwój malca od najmłodszych jego lat. To on pod naszym czujnym okiem i wsparciem ,stanie się samodzielny i będzie w przyszłości budował lepszy świat. Dlatego chcąc pełniej się zaangażować, już w niedalekiej przyszłości (bo od lutego) zamierzam podjąć SUM we Wrocławiu na kierunku "Neurodydaktyka z tutoringiem",a wszystko po to by jeszcze pełniej móc wykonywać swoje obowiązki. Ponieważ sama jestem mamą trzynastoletniego Błażeja, wiem jak istotne jest dla rodzica aby jego dziecko znajdowało się pod dobrą, kompetentną opieką. 

MGR MONIKA WARZECHA - ukończyłam studia I stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: asystent osoby niepełnosprawnej. W roku 2014 ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie na kierunku Nauki o Rodzinie. W czasie trwania studiów II stopnia uczęszczałam również na Międzywydziałowe studium pedagogiczne, gdzie uzyskałam dodatkowe kwalifikacje pedagogiczne i możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Posiadam kurs I stopnia z biblioterapii, a także ukończyłam kurs wychowawców kolonijnych. Aktualnie rozpoczynam kurs Opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Interesuję się bioetyką, psychologią oraz literaturą.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zyskałam dzięki odbytym praktykom o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, jak również dydaktycznym w przedszkolach oraz szkołach na każdym szczeblu edukacji. Jestem twórcą i realizatorem projektu profilaktycznego pt. „Szanuj Ziemię – swój dom!” w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Krakowie. Pracowałam także jako wolontariuszka w Wspólnocie Wiara i Światło przy Parafii św. Jana Nepomucena w Bochni, a także w Katolickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk”. Do moich obowiązków należało m. in. opieka nad osobami niepełnosprawnymi tj. pomoc przy przemieszczaniu się, ubieraniu, karmieniu i myciu. W czasie wakacji brałam czynny udział jako opiekun w dwutygodniowej oazie.

Najważniejsze w pracy jest dla mnie to, aby dzieci zarówno zdrowe, jak i te o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czuły się bezpiecznie i mogły się rozwijać. Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia oraz stworzenia mu odpowiednich warunków do własnego rozwoju intelektualnego jak i emocjonalnego, dlatego w pracy kieruję się mottem Marii Montessori „Pomóż mi zrobić to samemu”.

ANNA ŁĄCKA- ZAGRODZKA- Jestem absolwentką Akademii A.F. Modrzewskiego w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, jak również mgr. inż. zootechniki na U.R. w Krakowie.

Łącząc swoje dwie pasje zarówno pedagoga jak i ,,przewodnika” po świecie przyrody, pragnę rozwijać w malcach miłość i szacunek do otaczającego je świata fauny i flory. Chętnie zgłębiam z dziećmi tajniki różnych zjawisk przyrodniczych i organizuje im ciekawe zajęcia na świeżym powietrzu.

Zarówno jako nauczyciel, jak i mama pięciolatki dobrze wiem jak chłonne oraz otwarty jest umysł maluszków na wszystko to co je otacza. Warto zatem dobrze wykorzystać ten wczesny okres życia naszych pociech, by jak najlepiej rozwijać ich możliwości i chęci poznawcze.

Posiadam certyfikat pierwszej pomocy u dzieci i dorosłych.

Mam wiedzę z zakresu: reakcji organizmu na niedotlenienie , łańcucha przeżycia BLS u dzieci i niemowląt, zachłyśnięć, zakrztuszeń u dzieci i niemowląt, epilepsji, padaczki, zatruć, oparzeń, krwawienia oraz urazów układu kostno-stawowego.

Ukończyłam także szkolenia uzupełniające w zakresie innowacyjnych metod stymulowania rozwoju dziecka

Ponadto jestem osobą otwartą, sumienną, cierpliwą jak również łatwo nawiązującą kontakt z dziećmi.

KINGA MOCHEL W 2013 roku zdobyłam tytuł zawodowy licencjata w zakresie wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna".

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam dzięki dwuletniej pracy w charakterze opiekunki. Oprócz tego odbyłam szereg praktyk zawodowych w szkole, a także w przedszkolu.

 Praca z maluchami sprawia mi ogromną radość i jest dla mnie źródłem satysfakcji. Uważam, że dzieci uczą Nas cieszyć się z drobnych rzeczy, trenują cierpliwość i pobudzają do kreatywnego myślenia.

MGR JOANNA SAMEK Ukończyłam studia magisterskie z wychowania plastycznego przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie, oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki przy tej samej uczelni. Do pracy z małymi dziećmi przygotował mnie kurs „Opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym”. Uczestniczyłam też w warsztatach i szkoleniach na temat „ Trudne i zaburzone zachowania – jak sobie z nimi radzić”. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Jako nauczyciel plastyki mam świadomość jak wielkie znaczenie dla człowieka ma kontakt ze sztuką, oraz udział w jej tworzeniu. Każdy wytwór artystyczny jest źródłem twórczego przeżycia. Podczas zajęć plastycznych moim celem będzie dostarczenie naszym dzieciom różnorodnych doświadczeń zmysłowych, dążenie do pełnej swobody artystycznej w wyrażaniu własnych emocji. Pragnę wzbogacić twórczy rozwój maluchów poprzez eksperymentowanie zarówno w zakresie treści, jak i podczas stosowania różnych środków artystycznych. 

 Małgorzata Wiśniowska - Posiadam tytuł zawodowy licencjata o specjalności : Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Obecnie studiuję na drugim roku studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Kierunkiem moich studiów jest: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

   Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam poprzez odbyte praktyki zarówno w przedszkolu jaki i szkole w klasie 1-3. Pracowałam również w przedszkolu opiekując się grupą dzieci 3 – letnich.

Uważam że praca z dziećmi wymaga dużej odpowiedzialności i spostrzegawczości, jest także bardzo fascynująca. Każdy człowiek zwłaszcza ten mały jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. I tak należy go traktować. Zadowolenie i uśmiech dziecka jest najlepszą nagrodą dla wychowawcy.

Zawsze chciałam pracować z dziećmi i cieszę się że moje marzenia realizują się.